Privacy en cookies

Privacy

VD Heuvel IT is er veel aan gelegen om de persoonlijke- en persoonsgegevens van onze klanten adequaat te beschermen. Wij verstrekken geen gegevens van onze klanten aan derden, ongeacht de aard van deze gegevens. Uitsluitend in het geval van een verplichting als gevolg van een wettelijk voorschrift verstrekt VD Heuvel IT gegevens van klanten aan de autoriteiten. Zelfs in een dergelijk geval zullen wij proberen de privacy van onze klanten nog zoveel mogelijk te beschermen. Medewerkers van VD Heuvel IT zullen nooit vertrouwelijke informatie inkijken, of ter beschikking stellen aan derden, zonder toestemming van de klant of andere werkgerelateerde redenen. In de Algemene voorwaarden wordt diepgaander ingegaan op de manier waarop wij omgaan met privacy.

De klant heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Verwijdering kan echter alleen worden verlangd als de gegevens niet meer relevant zijn.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een PC, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat na gegaan kan worden hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij gebruiken deze data alleen voor eigen gebruik en kunnen deze niet herleiden tot een PC of individu.
U kunt op deze website er voor kiezen om de cookies die geplaatst worden uit te zetten. Helaas geld dit niet voor cookies van derden. Het is technisch (nog) niet mogelijk om cookies van derden automatisch te verwijderen bij de instelling die gekozen heeft op onze website.

Hoe u dat wel kunt doen:
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer één browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen per browser uit te voeren.